IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS „ŽIOGELIAI“ PROJEKTAS „Smulkioji motorika – smagi veikla – didelė nauda“

 

 

Vaiko protas yra jo pirštų galiukuose“ (B. Sukhomlinsky).

PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI: ikimokyklinės „Žiogelių“ grupės auklėtoja Jolanta Vyšniauskaitė, Aistė Strogienė, Bronislava Glumbakienė  ir  logopedė Irena Navickaitė.

PROJEKTO KURATORIUS: Irena Navickaitė

PROJEKTO DALYVIAI: „Žiogelių“ grupės vaikai, pedagogai , tėvai. 

PROJEKTO VIETA: „Žiogelių“ grupė,  logopedinis kabinetas

PROJEKTO LAIKAS:2021-03-01 iki 2021-05-30

PROJEKTO TIKSLAS: ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų susijusių su su smulkiosios motorikos lavinimu, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ikimokykliniame amžiuje. Sudaryti palankias sąlygas vaikų kalbos prevencijos taikymui namuose, logopedo kabinete, grupėje (vaikams mankštinti rankų pirštus, mokyti taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), atlikti žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavinti girdimąjį suvokimą).

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1. Ieškoti įvairių prevencinių darbo su smulkiąja motorika būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ikimokykliniame amžiuje

2. Skatinti toliau mankštinti vaiko rankų pirštelius (tėvai namuose, auklėtojos grupėse, logopedės užsiėmimo metu), lavinti smulkiąją motoriką, kalbą

3. Siekti glaudaus bendravimo ( tėvai – logopedas – auklėtojai)                

4. Užsiėmimų metu naudoti smėlio terapiją , šviesos stalo terapiją, specialias smulkios motorikos lavinimo priemones (modelinas, plastilinas, buitiniai daiktai…),

NUMATOMI VEIKLOS REZULTATAI: Pagerės vaikų bendroji ir smulkioji motorika, kalba. „ Vaikai geriau artikuliuos garsus,  greičiau pradės aiškiai kalbėti. Bus gaudesni bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai. „

Tėvai: galės aktyviau dalyvauti vaiko ugdyme; plačiau sužinos apie smulkiosios motorikos, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo įtaką vaikų kalbai; pasinaudojant logopedų  ir pedagogų siūloma veikla, namuose galės su vaiku atlikti įvairius kvėpavimo (pūtimo), kalbos ritmo, kalbos padargų rankų mankštos lavinimo pratimus.

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
Šrifto padydinimas
Kontrastas