Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnė

Asta Sakalauskienė

Dėl įstaigoje tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el.p. adpareigunas@gmail.com

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANT UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU

ĮSAKYMAS DĖL PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANT UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

Informacija pildoma

Šrifto padydinimas
Kontrastas