STEAM VEIKLOS

STEAM  ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis ugdytinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.
Jau darželyje vaikų žinios šiose disciplinose gali būti įsisavinamos per praktinį patyrimą, kūrybą, eksperimentus.

  • gamtos mokslų – (S)cience,
  • technologijų – (T)echnology,
  • inžinerijos – (E)ngineering,
  • meno – (A)rts,
  • matematikos – (M)ath.

Mūsų darželyje vykdomos veiklos ugdo ne tik STEAM kompetencijas, bet ir STREAM.

  • skaitymo – (R)reading

2022 m. STEAM kompetencijų ugdymo planas 2022 m.

STEAM Sniego diena darželyje

 

2020/2021 m. m. STEAM KOMPETENCIJŲ UGDYMO PLANAS

Veikla pagal LEGO EDUCATION metodiką su Steam park priemonėmis

STEAM veikla Gamtos reiškiniai, sniegas

STEAM veikla Paukšteliams reikia maisto

STEAM veikla Gamtos atvirutės

STEAM veikla Gėlytę uostau ir regiu

STEAM veikla Spalvos keičia vandenį

STEAM veikla Ruduo mūsų kieme

STEAM veikla Artikuliacinė liežuvio mankšta su smėliu

STEAM veikla Štampukai – obuoliukai

STEAM veikla Rudeninis lietutis

STEAM veikla Vaivorykštė lėkštėje

STEAM parkas

STEAM veikla su robotuku Bee-Bot

STEAM – Eksperimentų savaitė

STEAM veikla Skęsta-neskęsta

STEAM veikla Tirpstantys ledukai

STEAM veikla Prie eglutės

Sraigių ir gyvalazdžių tyrinėjimas

STEAM veikla Per sniegą

STEAM Kalėdinis žaisliukas

STEAM veikla Siūlai siūlai, susivykit

STEAM Nykštukų Kalėdos

STEAM veikla Knyga

STEAM veikla Spalvoti ryžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas