Apie mus

Darželio misija – tobulėjanti, atsinaujinanti ir savita bendruomenė, auginantį vaiką ir užtikrinanti profesionalias paslaugas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Lopšelis-darželis yra specialiosios ir bendrosios paskirties. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, viena grupė – vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai per Panevėžio miesto švietimo skyrių. Specialusis ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

Lopšelio-darželio pristatymas video reportaže

Ugdomoji kalba: lietuvių

Vietų skaičius įstaigoje: 92/112

Grupių darbo laikas:

Specialiųjų grupių:
7.30-17.30

7.15-17.51

Bendrojo ugdymo grupių:
7.30–18.18 val.

Šrifto padydinimas
Kontrastas