Apie mus

Vizija

Mokykla, kurioje gera augti ir (su) gyventi visiems.

Misija

Ugdant save, ugdyti kitus ir paruošti vaiką kitam ugdymo (si) etapui.

Vertybės

·       pagarba ir tolerancija – ugdytinių, mokytojų, tėvų;

·       profesionalumas – nuolat tobulėjantys ir kūrybiškai dirbantys mokytojai;

·       atsakomybė – sau, kolektyvui už kokybiškai atliekamą darbą;

·       lojalumas – geranoriškumas bendruomenės atžvilgiu, pasididžiavimo jausmas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Lopšelis-darželis yra specialiosios ir bendrosios paskirties. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, viena grupė – vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai per Panevėžio miesto Švietimo skyrių. Specialusis ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

Lopšelio-darželio pristatymas videoreportaže

Ugdomoji kalba lietuvių

Vietų skaičius įstaigoje 103 / 111

Grupių darbo laikas:

Specialiųjų grupių:

Ikimokyklinė „Žiogelių“ grupė 7.30–17.30

Ikimokyklinė „Ežiukų“ grupė 7.30–17.30

Ikimokyklinė „Katinėlių“ grupė  7.15–17.51

Priešmokyklinė „Skruzdėliukų“ grupė 7.15–17.51

Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė 7.15–17.51

Bendrojo ugdymo grupių:

Ikimokyklinė „Kiškių“ grupė 7.30–18.18

Ikimokyklinė „Drugelių“ grupė 7.30–18.18

Ikimokyklinė „Nykštukų“ grupė 7.30–18.18

Priešmokyklinė „Boružiukų“ grupė 7.00–19.00

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas