ES projektai

2021 m. spalio mėn. baigėme įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082) „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „Lego education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Projektą užbaigėme mokymais, kurie vyko rugsėjo 22  ir 30 dienomis.  Mokymuose buvo pristatyta projekto įgyvendinimo metu sukurto inovatyvaus ugdymo turinio, naudojant STEAM Park, Maker, priemones ir LEGO Education metodika. Įgyvendinus projektą 4 lopšelio-darželio grupės ir 2  pagalbos mokiniui specialistų kabinetai buvo aprūpinti ,,Lego education“ rinkiniais.

 

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

STEAM kompetencijų ugdymas (projekto veiklos)

Projekto veiklos

Inovatyvus ugdymo turinys

Inovatyvaus ugdymo turinio veiklų aprašai (priedai)

Šrifto padydinimas
Kontrastas