ES projektai

Džiaugiamės, kad laimėjome Erasmus+ projektą ,,AŠ kaip ir TU“, kurio metu 5 mokytojai gilins žinias Italijoje ir Ispanijoje apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą.

 

 

Projektas „Renkuosi sveikatą“
(Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0033, finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų)

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019-05-17
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023-05-31
Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė
Projekto aprašymas
Projekto „Renkuosi sveikatą“ tikslas – gerinti Panevėžio regiono vaikų ir paauglių iki 18 m. fizinę ir
psichinę sveikatą organizuojant sportines, menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas.
Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė. Partneriai – Panevėžio
Beržų, „Žemynos“ progimnazijos, miesto lopšeliai-darželiai „Pasaka“, „Draugystė“, „Voveraitė“,
Panevėžio rajono Velžio gimnazija, Velžio lopšelis-darželis“ Šypsenėlė“, Marijonų mikrorajono
bendruomenė, Panevėžio rajono kaimo bendruomenės „Pažagieniai, „Daukniūnai“, klubas
„Dviračiai“, Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“. Projektas
vykdomas lygiagrečiai Panevėžio mieste ir rajone, pusė dalyvių iš miesto, pusė – iš rajono. Visa
vykdoma veikla: meninė, edukacinė, varžybos, stovyklos, festivaliai, skirta vaikams ir paaugliams
sveikatinti, sveikam gyvenimo būdui bei užimtumui laisvalaikiu skatinti, psichikos sveikatai gerinti.
Tikimasi, kad projekto veiklose dalyvaus daugiau nei 2200 vaikų ir paauglių iki 18 m.
Projekto tikslas – gerinti Panevėžio regiono vaikų ir paauglių iki 18 m. fizinę ir psichinę sveikatą
organizuojant sportines, menines bei sveiką laisvalaikį skatinančias veiklas.
Projekto uždaviniai ir priemonės:
Veiklų, stiprinančių vaikų ir paauglių iki 18 m. psichinę ir fizinę sveikatą, organizavimas
Sportinės veiklos įvairioms amžiaus grupėms
– Paspirtukų varžybos
– Dviračių varžybos
– Varžybos-turnyrai „Įveik kliūtis“
– Orientacinės varžybos „Pažink Panevėžį“
Meninės-kultūrinės, stiprinančios vaikų ir paauglių iki 18 m. psichinę sveikatą, veiklos
– Tapybos ant marškinėlių dirbtuvėlės
– 2 festivaliai „Sveika, vasarėle!“
Turiningo ir sveiko laisvalaikio organizavimas
– Pripučiamas stalo futbolas
– 2 stovyklos „Išlik, jei gali“
– Lauko žaidimų mix.

Erasmus+ atkeliavo į ,,Pasaką“

Spalio 30– lapkričio 4 dienomis  darželio ,,Pasaka“ trys darbuotojos dalyvavo Erasmus+ projekto mokymuose apie komandinį darbą Barselonoje. Mokymų metu sužinojome apie komandos organizavimo principus, jos narių įgalinimą, motyvavimą. Supratome, jog siekiami darbo rezultatai bus greičiau įgyvendinami, kai dirbsime drauge, išvien. Bendro tikslo matymas ir siekimas motyvuoja žmones bendrauti ir bendradarbiauti.

Organizuotos veiklos mokymuose buvo ne tik informatyvios, bet ir įdomios. Susipažinome su kitos šalies kultūra, aplankėme nemažai lankytinų objektų. Susitikome su kolegomis iš Vengrijos, Kroatijos. Tikimės, jog įgytos naujos patirtys skatins mus toliau tobulėti ir aktyviau įsitraukti bei kitus įtraukti į komandinį darbą, o nauji draugai taps socialiniais partneriais ateities projektuose.

 

Atlikus vidinį įsivertinimą, vieną iš tobulintinų sričių nustatėme komandinio  darbo prasmės suvokimą.  Todėl, programai „Erasmus +“   parengėme projektą „Pasaka“ aktyvi komanda aktyviam, sėkmingam ateities vaikui (PAKASAV)“. Švietimo mainų paramos fondo direktorės Daivos Šutinytės 2022-05-19 įsakymu Nr. VE-117 „Dėl 2022 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srities 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo“ Panevėžio lopšeliui-darželiui „Pasaka“ (OID Nr. E10229648) skirta dotacija programos ,,Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr.2022-1-LT01-KA122-SCH-000073939 įgyvendinimui.

Projektą laimėjome,  keletas pedagogų turės galimybę mokytis kursuose Barselonoje. Tikimės, kad tarptautinė patirtis paskatins vadovus ir mokytojus paįvairinti komandos sutelkimo būdus, leis panaudoti inovatyvius metodus ugdymo proceso metu bei patobulins tėvų įtraukimą į darželio bendruomenės veiklą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

2021 m. spalio mėn. baigėme įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082) „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „Lego education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Projektą užbaigėme mokymais, kurie vyko rugsėjo 22  ir 30 dienomis.  Mokymuose buvo pristatyta projekto įgyvendinimo metu sukurto inovatyvaus ugdymo turinio, naudojant STEAM Park, Maker, priemones ir LEGO Education metodika. Įgyvendinus projektą 4 lopšelio-darželio grupės ir 2  pagalbos mokiniui specialistų kabinetai buvo aprūpinti ,,Lego education“ rinkiniais.

 

 

 

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas