Pedagoginis personalas

2021–2022 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos

Kvalifikacija

Išsilavinimas Specialybė
1. Alma Simonavičienė Direktorė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2. K. K. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė (vyresnioji logopedė) Aukštasis Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Specialusis pedagogas (specializacija – logopedija).

Švietimo vadybos magistrantūra.

3. D. P. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. J. J. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji mokytoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. M. J. Logopedė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
6. A. S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. J. D. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, (mokytoja metodininkė)

Specialioji pedagogė

Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja,

Specialioji pedagogė

8. M. M. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja
9. L. S. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji mokytoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. G. M. Iikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

11. D. M. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. M. T. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. R. B. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. D. J. Specialioji pedagogė, logopedė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Logopedė, specialioji pedagogė

15. J. V. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. J. D. Specialioji pedagogė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
17. D. R. Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
18. I. N. Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
19. A. R. Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
20. I. A. Psichologė Aukštasis Psichologė
21. A. R. Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Kineziterapeutė

Sporto trenerė

22. L. R. Meninio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Muzikos mokytoja
23. P. S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
24. I. P. Logopedė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
25. P. D. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Šrifto padydinimas
Kontrastas