Pedagoginis personalas

2018-2019 mokslo metai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos   

Kvalifikacija                  

 

Išsilavinimas

Specialybė

1.

Alma Simonavičienė

Direktorė

Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2.

 

Gražina Atraškevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė)

Aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Inga Čemerienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Specialioji pedagogė

(vyr. pagalbos mokiniui specialistė)

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

4.

Diana Paškauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios

paskirties grupėje

Aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Janina Jarašūnaitė

Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja)

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

6.

Bronislava Glumbakienė

Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja)

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

7.

Rima Kalinauskaitė

Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė)

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

8.

Diana Krikštaponienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė bendrosios paskirties grupėje

(vyresnioji priešm. ugd. pedagogė)

Aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė

9.

Aistė Striogienė

Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

10.

Palmira Sedelskienė

Auklėtoja bendrosios
paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja)

Aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

11.

Jurgita Daraškevičienė

Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje, (vyresnioji auklėtoja)

Aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė,

Specialioji pedagogė

12.

Monika Kairienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje

Aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė

13.

Laima Striukienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja)

Aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

14.

Gabrielė Skudienė

Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštasis koleginis

Ikimokyklinio ugdymo

pedagogė

15.

Alma Ragauskienė

Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštesnioji pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

16.

Dalia Medeckienė

Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

17.

Miglė Tatarinovičiūtė

Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

18.

Ilona Meškienė

Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje

Aukštasis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

19.

Jolanta Dainienė

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

20.

Asta Jagminienė

Logopedė, specialioji pedagogė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

21.

Dilmantė Ratkevičienė

Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

22.

Gintarė Burbulaitė

Logopedė, specialioji pedagogė

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

23.

Aldona Krištanavičienė

Logopedė ekspertė

Aukštasis

Logopedė, specialioji pedagogė

24.

Diana Kudžmienė

Psichologė (III psichologo kvalifikacinė kategorija)

Aukštasis

Psichologė (psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)

25.

Alina Ranceva

Judesio korekcijos pedagogė

Aukštasis

Kineziterapeutė

Sporto trenerė

26.

Dalia Samuolienė

Meninio ugdymo pedagogė (metodininko kvalifikacinė kategorija)

Aukštesnysis

Aukštasis

Muzikos ir dainavimo mokytoja, muzikos vadovė

Pradinių klasių mokytoja

27.

Laima Ramanauskienė

Meninio ugdymo pedagogė 

 

Aukštesnysis

 

Muzikos mokytoja