Pedagoginis personalas

2021–2022 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacija

Išsilavinimas Specialybė
1. Alma Simonavičienė Direktorė Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2. G. A. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. D. P. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. J. J. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. M. J. Logopedė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
6. A. S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. E. G. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. J. D.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, (auklėtoja metodininkė)

Specialioji pedagogė

Aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja,

Specialioji pedagogė

9. M. M. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja
10. L. S. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
11. G. S. Iikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

12. D. M. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. M. T. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. R. B. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. D. J. Specialioji pedagogė, logopedė Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Logopedė, specialioji pedagogė

16. J. V. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
         
17. J. D. Specialioji pedagogė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
18. D. R.

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
19. I. N.

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
20. A. R.

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
21. K. K.

Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
22. I. A. Psichologė Aukštasis Psichologė
23. A. R. Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis

Kineziterapeutė

Sporto trenerė

24. L. R. Meninio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Muzikos mokytoja
25. P. S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
26. I. P. Logopedė-spec. pedagogė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
         
Šrifto padydinimas
Kontrastas