Pedagoginis personalas

2021-2022 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacija

Išsilavinimas Specialybė
1. Alma Simonavičienė Direktorė Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2. Gražina Atraškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Diana Paškauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Janina Jarašūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Morta Juodikienė Logopedė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
6. Aistė Striogienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Palmira Sedelskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėse (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Jurgita Daraškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, (auklėtoja metodininkė)

Specialioji pedagogė

Aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja,

Specialioji pedagogė

9. Monika Marozienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja
10. Laima Striukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
11. Gabrielė Skudienė Iikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

12. Dalia Medeckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. Miglė Tatarinovičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėse

Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. Roneta Baronienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties ugdymo grupėse Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Dovilė Jutelienė Specialioji pedagogė, logopedė Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Logopedė, specialioji pedagogė

16. Jolanta Vyšniauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Eglė Garnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Jolanta Dainienė Specialioji pedagogė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
19 Dilmantė Ratkevičienė

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
20. Irena Navickaitė

Logopedė,

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
21. Aida Ratkienė

Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
22. Kristina Kurnickienė

Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
23. Diana Kudžmienė Psichologė (III psichologo kvalifikacinė kategorija) Aukštasis Psichologė (psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)
24. Alina Ranceva Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis

Kineziterapeutė

Sporto trenerė

25. Laima Ramanauskienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Muzikos mokytoja
26 Paulina Dobradziejūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
         
         
Šrifto padydinimas
Kontrastas