Pedagoginis personalas

2020-2021 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos

Kvalifikacija

Išsilavinimas Specialybė
1. Alma Simonavičienė Direktorė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2. Gražina Atraškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė)

Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Diana Paškauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
4. Janina Jarašūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
5. Diana Krikštaponienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė) Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė
6. Aistė Striogienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
7. Palmira Sedelskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėse (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
8. Jurgita Daraškevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje, (auklėtoja metodininkė)

Specialioji pedagogė

Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė,

Specialioji pedagogė

9. Monika Marozienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė
10. Laima Striukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11. Gabrielė Skudienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis Ikimokyklinio ugdymo

pedagogė

12. Dalia Medeckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
13. Miglė Tatarinovičiūtė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėse Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14. Roneta Baronienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties ugdymo grupėse Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Dovilė Jutelienė Specialioji pedagogė, logopedė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo

Logopedė, specialioji pedagogė

16. Jolanta Vyšniauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje,

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje

 

Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
17. Eglė Garnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje,

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties priešmokyklinio ugdymo grupėje

 

Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
18. Jolanta Dainienė Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
19. Asta Jagminienė Specialioji pedagogė, logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
20. Dilmantė Ratkevičienė Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
21. Irena Navickaitė Logopedė,

specialioji pedagogė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
22. Aida Ratkienė Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
23. Kristina Kurnickienė Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
24. Diana Kudžmienė Psichologė (III psichologo kvalifikacinė kategorija) Aukštasis Psichologė (psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)
25. Alina Ranceva Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Kineziterapeutė

Sporto trenerė

26. Dalia Samuolienė Meninio ugdymo mokytoja (metodininko kvalifikacinė kategorija) Aukštesnysis

Aukštasis

Muzikos ir dainavimo mokytoja, muzikos vadovė

Pradinių klasių mokytoja

27. Laima Ramanauskienė Meninio ugdymo mokytoja,

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrosios paskirties grupėje

Aukštesnysis Muzikos mokytoja
28. Paulina Dobradziejūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Šrifto padydinimas
Kontrastas