Pedagoginis personalas

2018-2019 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos   

Kvalifikacija                  

Išsilavinimas Specialybė
1. Alma Simonavičienė Direktorė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika.

Edukologijos magistrantūra (specializacija: švietimo vadyba).

2. Gražina Atraškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė)

Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Inga Čemerienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Specialioji pedagogė

(vyr. pagalbos mokiniui specialistė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
4. Diana Paškauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios

paskirties grupėje

Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Janina Jarašūnaitė Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
6. Bronislava Glumbakienė Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
7. Rima Kalinauskaitė Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė) Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
8. Diana Krikštaponienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė bendrosios paskirties grupėje

(auklėtoja metodininkė)

Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė
9. Aistė Striogienė Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
10. Palmira Sedelskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja bendrosios
paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja)
Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11. Jurgita Daraškevičienė Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje, (vyresnioji auklėtoja)

Specialioji pedagogė

Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė,

Specialioji pedagogė

12. Monika Kairienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė
13. Laima Striukienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje (vyresnioji auklėtoja) Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14. Gabrielė Skudienė Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis koleginis Ikimokyklinio ugdymo

pedagogė

15. Dalia Medeckienė Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
16. Miglė Tatarinovičiūtė Auklėtoja specialiosios paskirties grupėje Aukštasis

koleginis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17. Ilona Meškienė Auklėtoja bendrosios paskirties grupėje Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
18. Jolanta Dainienė Logopedė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
19. Asta Jagminienė Logopedė, specialioji pedagogė

(logopedė metodininkė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
20. Dilmantė Ratkevičienė Logopedė

(vyresnioji logopedė)

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
21. Gintarė Burbulaitė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
22. Diana Kudžmienė Psichologė (III psichologo kvalifikacinė kategorija) Aukštasis Psichologė (psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)
23. Alina Ranceva Judesio korekcijos pedagogė Aukštasis Kineziterapeutė

Sporto trenerė

24. Dalia Samuolienė Meninio ugdymo pedagogė (metodininko kvalifikacinė kategorija) Aukštesnysis

Aukštasis

Muzikos ir dainavimo mokytoja, muzikos vadovė

Pradinių klasių mokytoja

25. Laima Ramanauskienė Meninio ugdymo pedagogė

Aukilėto bendrosios paskirties grupėje

Aukštesnysis Muzikos mokytoja