Projektai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“ 2023 m.
Kovo mėnesio iššūkis: „Žmogus tampa labai drąsus, kai yra užtikrintas, kad jį myli“ (Sigmund Freud)

Kovo mėnesio iššūkis (peržiūra)

Skaidrės Gitanos

 

Projektas „WE ARE TOGETHER WITH GARDEN ACTIVITIES“

Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinės specialiosios „Ežiukų“ grupės vaikai ir
mokytoja, specialioji pedagogė Jurgita D. prisijungė (Europos mokyklų švietimo platforma) į
projektą „WE ARE TOGETHER WITH GARDEN ACTIVITIES“. Projektas bus vykdomas su
ikimokyklinio amžiaus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais pagal įtraukiojo ugdymo
programą. Įvairios veiklos bus vykdomos lauke, kad vaikai praleistų kuo daugiau laiko gamtoje ir
įgytų patirties dirbdami, tyrinėdami, atrasdami ir kurdami. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų
pažintinį, socialinį, emocinį, motorinį ir kalbos vystymąsi, suteikti vaikams galimybę aktyviai
naudotis visais pojūčiais, stiprinti sąmoningumo – stebėjimo – koncentracijos įgūdžius, lavinti
skirtingus mąstymo įgūdžius, padidinti jų sąmoningumo lygį ir sukurti priežasties ir pasekmės ryšį.
Be to, užsiėmimai prisidės prie vaikų, mylinčių ir saugančių gamtą, augimo. Lauko veikla – tai
procesas, kurio metu vaikai naudoja visus pojūčius, aktyvina jų pažintinę ir motorinę mokymosi
sritis.

Nuotraukos J. D.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Sveikata visus metus 2023“ vasario mėnesio iššūkis „Sveikata – ne viskas, tačiau be jos – viskas niekas“

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „DRAUGYSTĖ BE SIENŲ“

2022-2023 m. m. specialiosios ikimokyklinės „Ežiukų“ ir bendrojo ugdymo „Boružiukų“
grupės mokytojai kartu su vaikais įgyvendina projektą, kurio tikslas: visapusiškai ugdyti
vaiko asmenybę ir gebėjimus, nekreipiant dėmesio į jo savitumą, ugdyti empatiją, toleranciją,
padėti suprasti, kad būti kitokiam nėra blogai.
Projektas įgyvendinamas 2022 m. lapkričio–2023 m. kovo mėnesiais.


Nuotraukos J. D.

 

 

 

Projektas „Kieno liežuvis ilgiausias?“

Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Pasaka“ švietimo pagalbos mokiniui specialistai  kovo 1–21 dienomis organizavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų projektą „Kieno liežuvis ilgiausias?“ skirtą Europos logopedo dienai paminėti.
Projekto tikslas – sekant pasaką, specialiosiomis užduotimis ir žaidimais lavinti vaikų klausymo įgūdžius, mokyti taisyklingai dėstyti mintis, turtinti žodyną, skatinti bendradarbiauti kartu su specialistu atkuriant pasakos istoriją.
Projekte dalyvavo pagalbos mokiniui specialistai iš dešimties Lietuvos ugdymo įstaigų. Jie dalijosi įgyvendintais kūrybiniais  pasakos sekimo būdais bei pagamintais pasakų veikėjais.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“

2022 m. „Pasakos“ lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė į respublikinį projektą, kurio  tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingų gebėjimų, įpročių bei nuostatų, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Projekto įgyvendinimo metu kiekvieną mėnesį įgyvendiname vis naują iššūkį.
Vasario mėnesio iššūkio „Sveikas vargšas, turtingesnis už ligotą karalių“ projekto akimirkos.
Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

Kovo mėnesio iššūkio „Nepamesk galvos: saugus ir sveikas“ projekto akimirkos.

Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

Balandžio mėnesio iššūkio „Švara – sesutė, sveikata – motutė“ projekto akimirkos.

Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

 

 

18Bir2023

Pagrindinė šio projekto idėja – skatinti kultūros paveldą ir kultūrų įvairovę keičiantis rankų darbo plakatais su informacija apie mūsų šalis.

Su „Boružiukų“ ir „Katinėlių“ grupės vaikais pasigaminome plakatų apie Lietuvą ir išsiuntėme juos į Lenkiją, Ispaniją, Turkiją, Italiją, Slovakiją, Suomiją ir Rumuniją. O projekto partneriai atsiuntė mums savo šalies pristatymus paštu. Plakatus gamino 7–12 m. priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai su savo mokytojais. Plakatuose atsispindi  jų šalies pagrindiniai kultūriniai bruožai, papročiai, žymūs šalies veikėjai.

Dalyvaudami šiame projekte vaikai ugdėsi kultūrinę, pilietiškumo, socialinę kompetencijas. Jie mokėsi bendrauti, pažinti kitas kultūras, lavino socialinius, užsienio kalbų įgūdžius, darė rimtus darbus kaupdami ir apdorodami informaciją. Rinkdami informaciją jautė pasididžiavimą savo kraštu, norėjo geriau pristatyti savo kraštą, o mūsų lopšelis-darželis tapo žinomas ne tik Lietuvoje. Mokytojai keitėsi idėjomis, bendradarbiavo, tobulino užsienio kalbos įgūdžius, skaitmenines kompetencijas.

Pagalbos mokiniui specialistės Aida ir Morta

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
28Vas2023

„Pasakoje“ vyko mokytojų ir vaikų judesio korekcijos pedagogės organizuotas respublikinis
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Vaikų žiemos olimpinė diena“.

Šrifto padydinimas
Kontrastas