Projektai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“ 2023 m.
Kovo mėnesio iššūkis: „Žmogus tampa labai drąsus, kai yra užtikrintas, kad jį myli“ (Sigmund Freud)

Kovo mėnesio iššūkis (peržiūra)

Skaidrės Gitanos

 

Projektas „WE ARE TOGETHER WITH GARDEN ACTIVITIES“

Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinės specialiosios „Ežiukų“ grupės vaikai ir
mokytoja, specialioji pedagogė Jurgita D. prisijungė (Europos mokyklų švietimo platforma) į
projektą „WE ARE TOGETHER WITH GARDEN ACTIVITIES“. Projektas bus vykdomas su
ikimokyklinio amžiaus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais pagal įtraukiojo ugdymo
programą. Įvairios veiklos bus vykdomos lauke, kad vaikai praleistų kuo daugiau laiko gamtoje ir
įgytų patirties dirbdami, tyrinėdami, atrasdami ir kurdami. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų
pažintinį, socialinį, emocinį, motorinį ir kalbos vystymąsi, suteikti vaikams galimybę aktyviai
naudotis visais pojūčiais, stiprinti sąmoningumo – stebėjimo – koncentracijos įgūdžius, lavinti
skirtingus mąstymo įgūdžius, padidinti jų sąmoningumo lygį ir sukurti priežasties ir pasekmės ryšį.
Be to, užsiėmimai prisidės prie vaikų, mylinčių ir saugančių gamtą, augimo. Lauko veikla – tai
procesas, kurio metu vaikai naudoja visus pojūčius, aktyvina jų pažintinę ir motorinę mokymosi
sritis.

Nuotraukos J. D.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Sveikata visus metus 2023“ vasario mėnesio iššūkis „Sveikata – ne viskas, tačiau be jos – viskas niekas“

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „DRAUGYSTĖ BE SIENŲ“

2022-2023 m. m. specialiosios ikimokyklinės „Ežiukų“ ir bendrojo ugdymo „Boružiukų“
grupės mokytojai kartu su vaikais įgyvendina projektą, kurio tikslas: visapusiškai ugdyti
vaiko asmenybę ir gebėjimus, nekreipiant dėmesio į jo savitumą, ugdyti empatiją, toleranciją,
padėti suprasti, kad būti kitokiam nėra blogai.
Projektas įgyvendinamas 2022 m. lapkričio–2023 m. kovo mėnesiais.


Nuotraukos J. D.

 

 

 

Projektas „Kieno liežuvis ilgiausias?“

Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Pasaka“ švietimo pagalbos mokiniui specialistai  kovo 1–21 dienomis organizavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų projektą „Kieno liežuvis ilgiausias?“ skirtą Europos logopedo dienai paminėti.
Projekto tikslas – sekant pasaką, specialiosiomis užduotimis ir žaidimais lavinti vaikų klausymo įgūdžius, mokyti taisyklingai dėstyti mintis, turtinti žodyną, skatinti bendradarbiauti kartu su specialistu atkuriant pasakos istoriją.
Projekte dalyvavo pagalbos mokiniui specialistai iš dešimties Lietuvos ugdymo įstaigų. Jie dalijosi įgyvendintais kūrybiniais  pasakos sekimo būdais bei pagamintais pasakų veikėjais.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“

2022 m. „Pasakos“ lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė į respublikinį projektą, kurio  tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingų gebėjimų, įpročių bei nuostatų, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Projekto įgyvendinimo metu kiekvieną mėnesį įgyvendiname vis naują iššūkį.
Vasario mėnesio iššūkio „Sveikas vargšas, turtingesnis už ligotą karalių“ projekto akimirkos.
Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

Kovo mėnesio iššūkio „Nepamesk galvos: saugus ir sveikas“ projekto akimirkos.

Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

Balandžio mėnesio iššūkio „Švara – sesutė, sveikata – motutė“ projekto akimirkos.

Parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G. V.

 

 

18Bir2023

Pagrindinė šio projekto idėja – skatinti kultūros paveldą ir kultūrų įvairovę keičiantis rankų darbo plakatais su informacija apie mūsų šalis.

Su „Boružiukų“ ir „Katinėlių“ grupės vaikais pasigaminome plakatų apie Lietuvą ir išsiuntėme juos į Lenkiją, Ispaniją, Turkiją, Italiją, Slovakiją, Suomiją ir Rumuniją. O projekto partneriai atsiuntė mums savo šalies pristatymus paštu. Plakatus gamino 7–12 m. priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai su savo mokytojais. Plakatuose atsispindi  jų šalies pagrindiniai kultūriniai bruožai, papročiai, žymūs šalies veikėjai.

Dalyvaudami šiame projekte vaikai ugdėsi kultūrinę, pilietiškumo, socialinę kompetencijas. Jie mokėsi bendrauti, pažinti kitas kultūras, lavino socialinius, užsienio kalbų įgūdžius, darė rimtus darbus kaupdami ir apdorodami informaciją. Rinkdami informaciją jautė pasididžiavimą savo kraštu, norėjo geriau pristatyti savo kraštą, o mūsų lopšelis-darželis tapo žinomas ne tik Lietuvoje. Mokytojai keitėsi idėjomis, bendradarbiavo, tobulino užsienio kalbos įgūdžius, skaitmenines kompetencijas.

Pagalbos mokiniui specialistės Aida ir Morta

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
28Vas2023

„Pasakoje“ vyko mokytojų ir vaikų judesio korekcijos pedagogės organizuotas respublikinis
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Vaikų žiemos olimpinė diena“.

5Sau2023

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Keičiamės kalėdiniais atvirukais“. Projektas skirtas apsikeisti kalėdiniais atvirukais su kitomis šalimis. Kirpo, klijavo, piešė, rašė linkėjimus dvejomis kalbomis – gimtąją ir anglų. Pagaminę išsiuntė paštu. Taip į skirtingas šalis vaikai išsiuntė 34 laiškus. O dabar patys „Pelėdžiukų“ grupės vaikai džiaugiasi sveikinimais iš kitų šalių, nes gauname laiškus kiekvieną dieną. Atrodo, kad šventės tik prasideda!

Nuotraukos D. P.

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
13Lie2022

„Recyling Tower“ tarptautinis eTwinning projektas

„Recyling Tower“ yra tarptautinis eTwinning projektas, skirtas 3–6 metų vaikams, kurio tikslas – ugdyti vaikų sąmoningumą aplinkos ir gamtos srityse bei remti tarpdisciplininį požiūrį originalia, kūrybinga ir smagia veikla apie perdirbimą ir atliekų tvarkymą. Norėdami savo vaikams palikti gyventi tinkamą pasaulį, pirmiausia turime juos auklėti. Gamtos ir aplinkosaugos švietimu, pagrindine mūsų projekto tema, siekiame sukurti vaikams socialinę, emocinę, pažintinę ir psichomotorinę mokymosi aplinką.

Projektą įgyvendino priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Paškauskienė. Už kokybišką projekto įgyvendinimą jai suteiktas eTwinning kokybės ženklas.

 

Projektinė veikla paįvairina ugdytinių veiklas, taip praturtindama ugdymo procesą. Ir vėl norime pasidžiaugti mūsų darželio eTwinning projektu „Įvairovėje įdomiau”. Sėkmingai įgyvendinę projektą, buvome įvertinti eTwinning nacionaliniais kokybės ženkleliais. Taip pat turėjome galimybę sudalyvauti Respublikinėje eTwinning projektų mugėje, kurią organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“. Organizatoriai parengė gražų leidinį, kuriame publikuojami mugėje dalyvavę  projektai apdovanoti nacionaliniais kokybės ženkleliais. Su leidiniu susipažinti galima paspaudus čia:  „Respublikinė eTwinning projektų mugė 2021″.

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
6Bal2022

2022 m. kovo 1–31 d. Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų virtualią nuotraukų parodą „Mano grupėje lietaus lašelis – STEAM veiklos su vandeniu“, skirtą Pasaulinei autizmo dienai paminėti. Parodos tikslas – nuotraukose užfiksuoti Lietuvos švietimo ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų inicijuotas STEAM veiklas su vandeniu.
Iniciatyvoje dalyvavo daugiau kaip 100 Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogų, pagalbos vaikui specialistų. Dalyviai dalijosi gerąja patirtimi, savo inicijuotomis STEAM veiklomis su vandeniu ugdė kritinį ir kūrybinį vaikų mąstymą, gebėjimą suprasti reiškinius, skatino vaikus pažinti aplinką, jų saviraišką, išradingumą, vaikai buvo sudominti, įtraukti į aktyvią veiklą, kuri teikė teigiamų išgyvenimų.
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų virtualios nuotraukų parodos organizatorės: pagalbos mokiniui specialistės J. D., D. J., A. R.

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
18Spa2021
Nuotraukos M. Kairienės
Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
22Rgs2021

 

RUGSĖJO 22–24 D. dalyvavimas ekologinėje-edukacinėje Gamtos mokyklos labdaros akcijoje „Rudens kraitelė“. Rudens kraitelės pristatymas į Gamtos mokyklą nuo 9 iki 17 val.

SPALIO 4–8 D. vaikų, tėvų pedagogų kūrybinis darbas „Rudeninis skėtis“ (gamyba).

SPALIO 11 D. 11.30 VAL. parodos „Rudeninis skėtis“ atidarymas lauke.

SPALIO 12 D. 9.00  VAL. sferinis kinas. Dalyvauja: „Boružės“, „Nykštukai“, „Pelėdžiukai“, „Skruzdėliukai“,  „Žiogeliai“, „Katinėliai“.

SPALIO 13 D. 10.00–11.00 VAL. „Rudenėlio vitaminai“ – daržovių ir vaisių degustacijos grupėse ar kupole priklausomai nuo oro sąlygų.

SPALIO 14 D. 11.30 VAL. štampavimas su botais kieme „Rudeninis takelis“.

SPALIO 15 D. 11.00 VAL. rudeninė diskoteka lauke „Lapų šėlsmas“.

SPALIO 18–22 D.  rudeninių paveikslų ant kartono kūrimas.

P. S.  Kartonas A4 formato. Iš anksto būkite prisirinkę gamtinių medžiagų: lapų, pagaliukų, uogų, kankorėžių, samanų ir pan. Paveikslai bus kabinami lauke, todėl gamtines medžiagas reikia tinkamai pritvirtinti.

SPALIO 25 D. 11.00 VAL. paveikslų kabinimas lauke.

 

Organizatoriai „Katinėlių“ grupė

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
Šrifto padydinimas
Kontrastas