Category "Naujiena"

29Geg2020

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo“

pakeitimai karantino laikotarpiu:

Atleisti 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 paskelbto karantino laikotarpiu vaikų tėvus nuo mokesčio įstaigos reikmėms už ugdymo aplinkos išlaikymą, jeigu vaikas nelanko įstaigos.“

Dokumento originalas

26Geg2020

Gerbiami tėveliai, globėjai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu (dokumentas), laukiame visų, kurie neplanavo atostogauti birželio mėnesį, pradėti lankyti darželį nuo 2020 m. birželio 1 d.

Direktorė Alma Simonavičienė

21Gru2019

Ši savaitė mūsų „Pasakoje“ buvo stebuklinga: visą savaitę vyravo šventinė nuotaika, rytais skambėjo muzika, bendradarbiai puošėsi Kalėdiniais megztiniais, lankeliais, nykštukų kepurėlėmis, darėme bendras kolektyvo nuotraukas. Buvo atidarytas Kalėdinis paštas. Dalinome gerą nuotaiką ir saldainius visai darželio bendruomenei. Savaitę užbaigėme vaikų diskoteka ir pašto dalijimu. Šaunus mūsų pasakos kolektyvas jau laukia šventų Kalėdų.

Nuotraukos M. Tatarinovičiūtės, M. Marozienės, G. Paškauskienės

Šrifto padydinimas
Kontrastas