Priėmimo tvarka

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į lopšelio-darželio „Pasaka“ bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pildo ir pateikia elektroniniu būdu arba raštu lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriui, į specialiąsias grupes – Švietimo skyriui pagal Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo formą, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo pakeitimas

Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Pasaka“ nuolat atnaujina informaciją apie laisvas vietas bendrosios ir specialiosios paskirties  grupėse interneto svetainėje www.panevezys.lt (laisvos vietos pas mus)

Informacija apie laisvas vietas Panevėžio ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal pasirinktą vaikų amžių.

RUOŠIATĖS VESTI VAIKĄ Į DARŽELĮ?

Užpildykite reikiamus dokumentus internetu!

Šrifto padydinimas
Kontrastas