Vaiko gerovės komisija

 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje Koordinavimo sritys
1. Dilmantė Ratkevičienė Logopedė Komisijos pirmininkė Vadovavimas komisijos darbui, atstovavimas ir bendradarbiavimas su PPT
2. Inga Čemerienė

Specialioji pedagogė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja Įtraukusis ugdymas,  bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
3. Gražina Atraškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė Socialinis ir emocinis ugdymas, prevencijos ir intervencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas
4. Diana Kudžmienė Psichologė Narė Krizių valdymas, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimas
5. Asta Jagminienė Logopedė Narė Rekomendacijų teikimas įstaigos pedagogams dėl kvalifikacijos tobulinimo 
6. Bronislava Glumbakienė Auklėtoja Narė Pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato kūrimas ir vertybių puoselėjimas

 Vaiko gerovės komisijos sekretorė – logopedė Gintarė Burbulaitė