Grupės

          Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Darbo laikas 7:15–17:51

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė
Vaikų amžius nuo 1–2 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Darbo laikas 7:30–18:18

Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Darbo laikas 7:30–17:30

Ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 2–3 m.
Vaikų skaičius grupėje 10–15

Darbo laikas 7:30–18:18

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Vaikų amžius 5–6 m.
Vaikų skaičius grupėje 17–20

Darbo laikas 7:00–19:00

Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 5–7 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Darbo laikas 7:15–17:51

Ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje 17–20

Darbo laikas 7:30–18:18

Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 5–7 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Darbo laikas 7:15–17:51

Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams,
turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų
Vaikų amžius 2–6 m.
Vaikų skaičius grupėje 4–6

Darbo laikas 7:30–17:30

Šrifto padydinimas
Kontrastas