Grupės

              Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
              Vaikų amžius 3–5 m.
              Vaikų skaičius grupėje 8–10

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė
Vaikų amžius nuo 1–2 m. 
Vaikų skaičius grupėje 8–10

          Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
          Vaikų amžius 3–5 m.
          Vaikų skaičius grupėje 8–10

 

       

      Ikimokyklinio ugdymo grupė
      Vaikų amžius 2–3 m.
      Vaikų skaičius grupėje 10–15

         Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė
         Vaikų amžius 3–7 m.
         Vaikų skaičius grupėje 17–20

            Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
            Vaikų amžius 5–7 m.
            Vaikų skaičius grupėje 8–10

  Ikimokyklinio ugdymo grupė
  Vaikų amžius 3–5 m.
  Vaikų skaičius grupėje iki 17–20

         Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
         Vaikų amžius 5–7 m.
         Vaikų skaičius grupėje 8–10

              Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams,
              turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų
              Vaikų amžius 2–6 m.
              Vaikų skaičius grupėje 4–6

Šrifto padydinimas
Kontrastas