Grupės

          Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė
Vaikų amžius nuo 1–2 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

 

Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 2–3 m.
Vaikų skaičius grupėje 10–15

 

Jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė

Vaikų amžius 5 – 6 m.
Vaikų skaičius grupėje 17–20

 

Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 5–7 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

Ikimokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 3–5 m.
Vaikų skaičius grupėje iki 17–20

 

Specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė
Vaikų amžius 5–7 m.
Vaikų skaičius grupėje 8–10

 

Specialioji ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams,
turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų
Vaikų amžius 2–6 m.
Vaikų skaičius grupėje 4–6

Šrifto padydinimas
Kontrastas