Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo programa „Kartu su pasaka“

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama prevencinė ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa”, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamas Vilijos Vyšniauskienės ir Jolantos Skridulienės priemonių komplektas ,,Opa –pa“.

Šrifto padydinimas
Kontrastas