Mokestis už darželį

Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmes kainos lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis Vakarienės mokestis 2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė 0,48 Eur 1,03 Eur 0,48 Eur 1,51 Eur 1,99 Eur

Darželio grupė,

spec. darželio grupė

0,54 Eur 1,18 Eur 0,54 Eur 1,72 Eur 2,26 Eur

Priešmokyklinė grupė,

spec. priešmokyklinė grupė

0,54 Eur 1,18 Eur 0,54 Eur 1,72 Eur 2,26 Eur

Suvestinių redakcijų sąrašas

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.

Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.

Mokesčio, nustatyto Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pasaka“ reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR)PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas