Darbas vasarą

1-425 pakeitimai dėl ugdymo vasaros laikotarpiu

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-180 redakcija) ,,Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ tvarkos aprašu:

,, Pateikiant prašymą į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vasaros laikotarpiu pateikiama darbdavio (-ių) pažyma (-os), patvirtinti (-čios) atostogų trukmę vasaros laikotarpiu ar kiti dokumentai, pagrindžiantys darbo santykius nustatytu laikotarpiu. Galimi ir išimtiniai atvejai (tėvų, globėjų, įtėvių liga, darbo paieškos ir kt.).Ugdymaspagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vasaros laikotarpiu teikiamas atsižvelgiant į reikšmingus šiuos kriterijus:

10.1. abu tėvai, globėjai, įtėviai dirba ar dėl kitų svarių priežasčių negali užtikrinti vaiko ugdymo ir priežiūros visą ar daugiau nei pusę vasaros laikotarpio;

10.2. Pareiškėjai neturi pakankamai finansinių galimybių arba socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo, priežiūros sąlygas vaikui arba augina specialiųjų poreikių turintį vaiką.“

Šrifto padydinimas
Kontrastas