Darželio taryba

2022-09-07

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. K. K. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji logopedė Tarybos pirmininkė
2. J. J. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
3. I. B. Tėvų atstovė narė
4. D. G. Tėvų atstovas narys
5. L. B. Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės pirmininkė narė
 6.  J. D.  Specialioji pedagogė  narė
Šrifto padydinimas
Kontrastas