Darželio taryba

2020-11-09

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos taryboje

1.

Gražina Atraškevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė specialiosios paskirties grupėje (auklėtoja metodininkė)

Tarybos pirmininkė

2.

Jurgita Daraškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė, specialioji pedagogė

Tarybos sekretorė

3.

Janina Jarašūnaitė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

narė

4.

Monika Dirsytė

Tėvų atstovė

narė

5.

Kristina Samulionienė

Tėvų atstovė

narė

6.

Simona Karlienė

Tėvų atstovė

narė

7.

Lina Budreikaitė

Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės pirmininkė

narė

Šrifto padydinimas
Kontrastas