Darželio taryba

DARŽELIO TARYBOS NARIŲ

SĄRAŠAS

 (patvirtinta 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-134)

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Inga Čemerienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Tarybos pirmininkė
2. Jurgita Daraškevičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Tarybos sekretorė
3. Monika Kairienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė narė
4. Janina Jarašūnaitė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė narė
5. Lilita Jaudzema Ūkvedė, sandėlininkė narė
6. Ineta Makšeckienė Auklėtojo padėjėja narė
7. Paulius Čekanauskas Tėvų atstovas narys
8. Vilma Martinaitienė Tėvų atstovė narė
9. Kristina Samulionienė Tėvų atstovė narė