Darbo užmokestis

 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 

(Eurais)

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo

užmokestis už

 2015 m.

 

Darbo

užmokestis už

 2016 m.

 

Darbo

užmokestis už

 2017 m.

 

Darbo

užmokestis

 2018 m.

I kv.

Darbo užmokestis už

2018 m.      II kv.

 

Pedagoginiai darbuotojai

 

 

 

 

 

1

Direktorius

1069

1078

1078

1095

1095

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

835

732*

738

738

738

3

Auklėtojas

615

721

757

782

782

4

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

656

707

723

686*

686*

5

Spec. pedagogai

700

702

636*

642

642

6

Logopedai

638

690

 

668*

643*

643*

 

Ne pedagoginiai darbuotojai

 

 

 

 

 

1

Vyr. Buhalteris

736

736

756

786

786

2

Buhalteris- kasininkas

 0,5 et.

167

190

201

177

177

3

Slaugytoja ir fizinės reabilitacijos specialistas

362

399

433

456

456

4

Tarnautojas

353

389

420

436

436

5

Auklėtojos padėjėjas

336

393

407

433

433

6

Mokytojo padėjėjas

341

399

413

437

437

7

Pagalbinis darbininkas, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas.

 

 

313

 

 

380

 

 

380

 

 

400

 

 

400

8

Virėjas

313

380

390

420

420

9

Elektrikas 0,25 et.

78

95

99

105

105

10

Santechnikas 0,25 et.

78

95

99

105

105

11

Kompiuterių priežiūros specialistas 0,25 et.

78

95

103

109

109

Sumažėjo darbo užmokestis dėl darbuotojų pasikeitimo su žemesne kvalifikacija. *