Darbo užmokestis

 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 

(Eurais)

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokestis už

2018 m.  IV kv.

Darbo užmokestis už

2019 m.  I kv.

 

Pedagoginiai darbuotojai

 

 

1

Direktorius

1095

1496

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

738

1109

3

Auklėtojas

782

938

4

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

686

1055

5

Spec. pedagogai

642

1055

6

Logopedai

643

1061

 

Ne pedagoginiai darbuotojai

 

 

1

Vyr. Buhalteris

786

1194

2

Buhalteris- kasininkas

 0,5 et.

177

322

3

Slaugytoja ir fizinės reabilitacijos specialistas

456

586,47

4

Tarnautojas

436

 

5

Auklėtojos padėjėjas

433

584

6

Mokytojo padėjėjas

437

578

7

Pagalbinis darbininkas, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas.

 

400

 

 

555

 

8

Virėjas

420

585

9

Elektrikas 0,25 et.

105

139

10

Santechnikas 0,25 et.

105

139