Darbo užmokestis

 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 

(Eurais)

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokestis už

2018 m.      IV kv.

 

Pedagoginiai darbuotojai

 

1

Direktorius

1095

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

738

3

Auklėtojas

782

4

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

686

5

Spec. pedagogai

642

6

Logopedai

643

 

Ne pedagoginiai darbuotojai

 

1

Vyr. Buhalteris

786

2

Buhalteris- kasininkas

 0,5 et.

177

3

Slaugytoja ir fizinės reabilitacijos specialistas

456

4

Tarnautojas

436

5

Auklėtojos padėjėjas

433

6

Mokytojo padėjėjas

437

7

Pagalbinis darbininkas, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas.

 

 

400

8

Virėjas

420

9

Elektrikas 0,25 et.

105

10

Santechnikas 0,25 et.

105