Priėmimas į darbą

Reikalingas priešmokyklinio ugdymo mokytojas specialioje grupėje.

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms, specialioje grupėje  eiti.  Darbo pradžia gruodžio 1 d.

 

Darbo krūvis – 1,0 etatas (28 val. per savaitę).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  6. Galima pateikti motyvacinį laišką, buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus gražinami pretendentui.

Dokumentų priėmimas vyksta nuotoliniu būdu el. paštu ld@pasaka.panevezys.lm.lt  iki 2022 m. spalio 10 d.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis

 

Atranka planuojama 2022 m. spalio 12 d.   10.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami atrankai asmeniškai.

 

 

Išsamesnė informacija teikiama tel.: 8(45)437579

 

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas