Darželyje vykdomas projektas „Rudenėlio juokas“

Paauksuoti lapai
Suktinėlį šoka,
Šaltas rudenėlis
Pasijuokti moka.

Saulė klevo lapui
Šypsnio pagailėjo,
Gelsta, gelsta lapas,

Išbučiuotas vėjo.
Nuotraukos Gražinos Atraškevičiūtės
Šrifto padydinimas
Kontrastas