Gerumo akcija ,,Ištiesk leteną“.

Balandžio-gegužės mėnesiais lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ vyko gerumo akcija-projektas „Ištiesk
leteną. Projekto metu skatinome ugdytinių rūpestį gyvūnais, ugdėme atsakomybę už savo ir kitų
elgesį su gyvūnais, bei kvietėme visą lopšelio-darželio bendruomenę padėti beglobiams gyvūnams.
Džiaugiamės kad kasmet prie šios gražios iniciatyvos prisideda vis daugiau mūsų bendruomenės
narių!
Dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prie šios gražios akcijos!

Šrifto padydinimas
Kontrastas