Pradinis

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Lopšelis-darželis yra specialiosios ir bendrosios paskirties. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, viena grupė – vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai per Panevėžio miesto švietimo skyrių. Specialusis ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio pristatymas video reportaže

Šrifto padydinimas
Kontrastas