Mes visi esame ypatingi! – Erasmus+ programos projekto „Aš kaip ir Tu“ antras mobilumas

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo Erasmus+ programos Europos Komisijos finansuotą projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000115498 – AŠ kaip ir TU (AkiT). Jo metu yra numatyti du mokytojų mobilumai mokymosi tiklsias. 2024 m. vasario 5–10 dienomis įvyko antras mobilumas. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Paškauskienė, judesio ir padėties korekcijos specialistė Alina Ranceva ir direktorė Alma Simonavičienė tobulino savo profesines bendrąsias kompetencijas pasinaudodamos Europos Sąjungos Erasmus+ programos finansuojamomis galimybėmis. Mokymus vedė puiki mokytojų instruktorė Jennifer McBride, Language Campus Academy Tenerifėje. Tema: Mes visi esame ypatingi: mokinių turinčių specialiųjų poreikių, įtraukimas ir parama klasėje ir už jos ribų.
Mokymų metu daug diskutavome apie įtraukųjį ugdymą, kad į šią sąvoką sutelpa daug dalykų: bendrumas ir bendradarbiavimas, empatija ir lygybė, įvairovė, tikėjimas mokiniu, parama ir šeima, sėkmė, kūrybiškumas, komandos formavimas, galimybės, mokymasis iš kitų, prieinamumas, atsakomybė, dideli lūkesčiai, informacijos dalinimasis, tinkamos sąlygos, pritaikyta aplinka, kalba, organizuotumas, instituciniai ištekliai ir požiūris. Taip pat kalbėjome apie matomus aiškiai dalykus (išvaizda, kalba, fizinės galimybės) ir apie nematomus dalykus (tikėjimas, požiūris, vertybės…) apie tai, kad nepaisant to, ką matome aiškiai, o ką ne taip aiškiai, turime stengtis dirbti su visais suteikiant lygias galimybes, toleruoti visų požiūrį ir nediskriminuoti kitų. Mokymuose susipažinome su keturiais pagrindiniais įtraukties elementais: įtraukimo procesu; sąsaja su buvimu, dalyvavimu ir visų mokinių pasiekimu; identifikavimu bei kliūčių pašalinimu; ypatingu dėmesiu mokiniams, kuriems gresia atskirtis. Labai naudingos buvo praktinės užduotys, kurių metu susipažinome ir išbandėme strategijas, padedančias asmenims, turintiems neuroįvairovę, autizmą, disleksiją, diskalkuliją, elgesio sutrikimus, ADHD, smegenų blokus, susikaupti, įsijungti į ugdomasias veiklas. Šie metodai buvo naudojami jau nuo 1979 m., išbandyti laiko ir profesionalių specialistų, todėl galima drąsiai kalbėti apie naudą ir juos naudoti mokyklose. Mokymuose teko dirbti grupėmis, kuriose nemažai diskutavome, dalinomės patirtimi ir užsiėmėme praktinėmis užduotimis, skirtomis formuoti komandą, pasitikėti savimi bei malšinti stresą ir bejėgiškumo jausmą, su kuriuo susiduriame. Mes taip pat galėjome pasidalinti patirtimi, kaip mums sekasi pritaikyti vizualines korteles dirbant su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais.
Buvo pateikta nemažai strategijų ir priemonių, kurios gali padėti vaikams ir jaunuoliams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Buvo pasiūlyta įvairių metodų, nusiraminimo, atsipalaidavimo, atsitraukimo strategijų nuo sunkios veiklos. Idėjas ir savo patirtis pasakojo visi mobilumo dalyviai iš skirtingų šalių – tai buvo neįkainojama patirtis. Kiekvienas mokytojas išreiškė savo nuomonę, siūlė idėjas, įdomu buvo klausytis. Priėjome visi prie išvados, kad visapusiška priežiūra – garantuotas kelias į sėkmę įveikiant įtraukiojo ugdymo iššūkius!!!
Grįžusios iš mobilumo supažindinome su keletą žaidimų visus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus. Džiugu, kad mokytojai atsiliepė į atvežtą ir pasidalytą medžiagą teigiamai bei pažadėjo išbandyti bent po vieną linksmą ir greitą žaidimą su vaikais ar tėveliais.
Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Paškauskienė
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Šrifto padydinimas
Kontrastas