Mokytojų metodinė išvyka.

Lopšelio-darželio ,,Pasaka“ mokytojų grupė apsilankė Kėdainių lopšelyje darželyje ,,Vaikystė“, kur stebėjo atviras veiklas, apžiūrėjo STEAM edukacines erdves, dalinosi patirtimi.

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas