Pasaulinė Žemės diena ,,Mažos rankos saugo žemę“.

                                                                                     Žeme, žeme, bar – bar – bar,
                                                                                       Laikas keltis tau dabara.
                                                                                       Jei miegelis jau išvytas,
                                                                                       Turi prasiskleist gėlytės.
Šrifto padydinimas
Kontrastas