Pilietinė iniciatyva: ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Mes prisimename, kodėl esame laisvi.

Nuotraukos J.D.
Šrifto padydinimas
Kontrastas