Rudenėlio projektas ,,Rudens spalvos“ prasidėjo…

Obuolio diena. Riedėk, riedėk obuoliuk…

Šrifto padydinimas
Kontrastas