Rudenėlio šventės ,,Voro tinklas” akcentai.

Susisuko palei tvorą
Tankų tinklą storas voras.
Pasislėpęs kampe snaudžia,
Laiko giją, mintį audžia:
Gaudys musę arba uodą,
Arba…

Ką, vaikai, mes vorui duodam?
Vore, vore, tu nedoras,
Imk geriau saldainių porą!

Ačiū visiems tėveliams padėjusiems numegzti voro tinklus.

Šrifto padydinimas
Kontrastas