Su Nepriklausomybės atkūrimo diena, Lietuva!

O nesibaigianti kelionė į tave,

Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs

Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos,

O tu sakai:…

Šrifto padydinimas
Kontrastas