Užgavėnių šventė.

Saulė rieda dangumi,
Blynus tepa medumi.
Pamojuojam žiemai šaltai
Ir nusivelkame paltus.

Užgavėję saldžiais blynais,
Vežam ožį į karklynus.
Saule, saule, eikš pas mus,
Šildyk žemę ir vaikus!

,,Pasakoje“ šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai. Šventės dalyviai šoko tradicinius ratelius, žaidė linksmus žaidimus, dainavo dainas bei vaišinosi pačių keptais kvepiančiais blynais. Skanduodami  ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!” ir keldami didelį triukšmą, visi vijo žiemą.

Nuotraukos G.A.
Šrifto padydinimas
Kontrastas