Siekdami aktyvinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais bei dalintis
profesine patirtimi, aktyviai bendradarbiaujame su kaimyninėmis ikimokyklinėmis įstaigomis
,,Nykštuku“ ir ,,Varpeliu“. Gegužės 9 d. priešmokyklinių ,,Pelėdžiukų“, ,,Skruzdėliukų“ ir
,,Boružiukų“ vaikai kartu su mokytojomis apsilankė pamokoje ,, Linksmieji STEAM žaidimai“,
kuri vyko kaimyniniame lošelyje-darželyje ,,Varpelis“. Pamokoje vaikai sprendė kryžiažodžius,
logines, smulkiosios motorikos lavinimo užduotis, išbandė akies ir rankos taiklumą.

Šrifto padydinimas
Kontrastas