Apskritojo stalo diskusija “Sklandus ugdymo procesas su ASS turinčiais mokiniais bendrojo ugdymo grupėje/klasėje”.

Lapkričio 17, gruodžio 7 dienomis lopšelio-darželio bendruomenė  organizavo  renginį  skirtą bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojams, priešmokyklinių grupių mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams, dirbantiems su vaikais/mokiniais, turinčiais ASS.

Diskusijos metu buvo atsakoma į dalyvių klausimus, analizuojami mokykloje pasitaikantys ugdymo sunkumai, sudaromi rekomendaciniai planai ugdymo (si) sunkumams išvengti ar sušvelninti. Dalyviai sužinojo apie alternatyviosios komunikacijos taikymo ypatumus, ugdymo priemonių pasirinkimą, struktūruotą mokymą ir mokomosios medžiagos pritaikymą ugdant mokinius, turinčius autizmo spektro sutrikimą.

 

 

Nuotraukos Kristinos Kurnickienės
Šrifto padydinimas
Kontrastas