Gerosios patirties sklaida.

Gegužės 3 d. mieste vyko ikimokyklinių įstaigų konferencija ,,Ikimokyklinio ugdymo mokykla-šiuolaikiniam vaikui“, kurioje buvo aptarti aktualūs šiuolaikinio vaiko ugdymo klausimai:  gamtosauginis ugdymas, eTwining projektų įgyvendinimas, STEAM samprata, vaikų aktyvumo ugdymas. Konferencijos antroje dalyje mūsų įstaigos mokytojai Jurgita ir Aida organizavo mokytojų grupės darbą tema: ,,Aš kitoks. Mylėk mane“. Grupėje buvo pasidalinta  sukaupta patirtimi darbui su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą.

Šrifto padydinimas
Kontrastas