Interaktyvi pramoga  priešmokyklinio amžiaus vaikams, “Žaisk ir kalbėk!“ skirta tarptautinei gimtosios kalbos dienai

Interaktyvioje pramogoje dalyvavo lopšelių-darželių ,, Varpelio“ , ,,Nykštuko“ ir ,,Pasakos“
priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos. Pagalbos mokiniui specialistai panaudodami
aktyviuosius ugdymo metodus bei interaktyvias priemones skatino sakytinę vaikų kalbą kaip
saviraiškos, bendravimo ir pažinimo priemonę.

Šrifto padydinimas
Kontrastas