Mokymuose įgytą patirtį parvežė į savo įstaigą

Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytojos Jurgita ir Dovilė 2023m. spalio 16–21 dienomis dalyvavo Erasmus+ programos tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo kursuose „Kompetencijos ir supratimas daugiakultūrėje klasėje“.
Didžiausias ir svarbiausias tikslas – tarpkultūrinio sąmoningumo ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas klasėje. Ši tema tampa itin svarbi, nes gyvename globaliame pasaulyje, kai ribos tarp valstybių beveik išnykę ir kasdien vis daugiau žmonių emigruoja į kitas šalis studijuoti, dirbti, gyventi. Tikimasi, kad mokymai, kuriuose dalyvavo mokytojai, tiesiogiai prisidės prie įstaigos plėtros ir leis pasiekti strateginius tikslus. Pedagogės įgijo žinių, kaip ugdyti vaikų sąmoningumą, suprantant savo ir kitų kultūrų panašumus ir skirtumus, gebant skirtingų visuomenių ir kultūrinių sluoksnių nariams sėkmingai ir tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti. Taip pat, dalyviai kalbėjo ir apie patyčių prevenciją mokyklose. Suprato, kaip galima vaikus mokyti bendrauti draugiškai, be patyčių bei stabdyti jų agresyvų elgesį, išmoko patyčių prevencijoje taikyti universalias priemones, tinkamas dirbant su įvairaus amžiaus vaikais.
Mokymai Veronoje atliepė visus lūkesčius
Veronos senamiestyje įsikūrusiame mokytojų ugdymo centre mokymus vedė kompetentinga lektorė Ilaria Barbieri. Ji padėjo suvokti tarpkultūrinės kompetencijos diegimo daugiakultūrėse klasėse svarbą, surasti mokymo metodus, kurie labiau tinka tarpkultūrinėms klasėms, išmokti vadovauti pokalbiui ir dialogui, taikyti skirtingas technikas ir metodus supažindinant mokinius su skirtingomis kultūromis, padedant vaikams susidraugauti. Dalyviai išmoko atpažinti ir sužinojo būdų sustabdyti patyčias mokykloje.  Mobilumo dalyvės pasidalino patirtimi su savo darželio bendruomene, mokytojai planuoja organizuoti žaidybines praktines veiklas, kurios padės suprasti pagrindinius darbo tarpkultūrinėje grupėje principus, kvies diskutuoti apie iššūkius. Tikimasi, kad įgytos žinios paskatins mokytojus drąsiau veikti ir įtraukiojo ugdymo sąlygomis.
Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo Erasmus+ tarptautinį projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000115498 – AŠ kaip ir TU (AkiT).
Nuotraukos J. D., D. J., M. T.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Šrifto padydinimas
Kontrastas