Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“

Apie mus

                                                              

 

500px-Coat_of_Arms_of_Panevezys.svgfasadas

Jūsų atžala mažai kalba, netaria kai kurių garsų, Jūs jaučiate nerimą ar laiku pasiruošite mokyklai – Jūsų laukia lopšelis-darželis „Pasaka“, kuriame kiekvienas vaikas gauna reikiamą pedagoginę – psichologinę pagalbą.

„Pasakoje“ sudarytos devynios grupės, kurios vykdo ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo programas. Šias programas įgyvendina grupių pedagogai. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sulėtėjimą, motorikos, emocijų ir elgesio bei kitų sutrikimų. Darželyje teikiama kvalifikuota ir intensyvi specialistų pagalba. Jūsų vaikui pagalbą teiks logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, judesio korekcijos pedagogas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas bei mokytojo padėjėjas. Ypatingas dėmesys skiriamas garsų mokymui, foneminės klausos lavinimui, žodyno turtinimui. Nuosekliai ir kryptingai lavinami pažinimo procesai (dėmesys, suvokimai, atmintis, mąstymas), smulkioji ir bendroji motorika. Teikiama pagalba sprendžiant vaiko psichologines, asmenybės, prisitaikymo darželyje problemas.

Darželyje įsteigta specialioji ikimokyklinė grupė vaikams, turintiems įvairiapusių (autizmo spektro) raidos sutrikimų.

Vadovaujantis komandinio darbo principu į ugdymo procesą įtraukiami pedagogai, specialistai, tėvai (globėjai), puoselėjant vaikų galias, lemiančias asmenybė brandą ir socializacijos sėkmę. Glaudus bendradarbiavimas užtikrina vaiko poreikių tenkinimą, kartu ieškome geriausių sprendimų.

Tėvų patogumui darželyje yra budinčioji grupė, kurios darbo laikas kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 19.00 val.

Įstaigoje įrengtas multisensorinis kambarys, finansuojamas paramos programos „Geridarbai.lt“ ir Panevėžio miesto Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos laimėto konkurso ,,Kitokie, bet ypatingi“  lėšomis, skirtas įvairių pojūčių stimuliacijai, siekiant atsipalaiduoti, nusiraminti arba priešingai – suaktyvinti ir tuo pačiu skatinti vaiką atkreipti dėmesį į jo aplinką, siekti padidinti susijaudinimą, motyvuoti ir skatinti tyrinėjimą. Sensorinio kambario stimulai pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams, turintiems sensorinės integracijos ar raidos sutrikimų, socialinės adaptacijos sunkumų, emocijų ar elgesio problemų. Kviečiame apsilankyti.

Be pagrindinio ugdymo programų darželyje organizuojama papildoma veikla – saviraiškos būreliai: molio, krepšinio pradmenų ir nuo rugsėjo mėnesio choreografijos.

Esame pasirengę susitikti su Jumis!

Darželio misija - tobulėjanti, atsinaujinanti ir savita bendruomenė, auginantį vaiką ir užtikrinanti profesionalias paslaugas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Lopšelis-darželis yra specialiosios ir bendrosios paskirties. Specialiosios grupės skirtos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, viena grupė – vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai per Panevėžio miesto švietimo skyrių. Specialusis ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Ugdomoji kalba: lietuvių

Vietų skaičius įstaigoje: 90/111
Grupių darbo laikas
7.30–18.18 val.
Budinčios grupės darbo laikas
7.00–19.00 val.