Mūsų vizija - moderni, šiuolaikiška mokykla, tai vieta, kurioje kiekvienas žmogus – vertybė.
22Vas2021

Kiekvienoje kalboje glūdi milžiniški žinių klodai, kalboje surenkama tautos išmintis, kalboje atsispindi tautos istorija. Patirtis ir tradicijos taip pat yra perduodamos per kalbą, todėl gimtoji kalba yra kiekvienos tautos tapatybės dalis.

Jau kelinti metai iš eilės ,,Pasakoje“,  pagalbos mokiniui specialistai organizuoja viktoriną ,,Mokėsi žodį – rasi kelią“, kuri skirta  kalbos dienai paminėti. Viktorinoje dalyvavo priešmokyklinių grupių komandos. Šiais metais ji vyko ZOOM platformoje ir joje dalyvavo ,,Jūratės“, ,,Žvaigždutės“, ,,Draugystės“, Naujamiesčio lopšelio-darželio ,,Bitutės“  vaikų ir pedagogų komandos. Viktorinos metu vaikai prisistatė, prisiminė raideles, sprendė kryžiažodžius, stengėsi aiškiai tarti žodžius. 

Nuotraukos Gražinos Atraškevičiūtės.

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
18Vas2021

Parodoje galima pasigrožėti vaikų ir pedagogų, vaikų ir tėvų bendro darbo rezultatais, pasidžiaugti jų kūrybiškumu, išmone, originalumu ,,statant“ namus“, ,,tiesiant gatves“, ,,sodinant medžius“ ir jų gamybai panaudojant pačius įvairiausius jau nebereikalingus daiktus.
Ačiū visiems neabejingiems, gebantiems kurti grožį.

Nuotraukos Gražinos Atraškevičiūtės
Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
16Vas2021

Tą šilą, apjuostą
Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,

Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę

Vadinam TĖVYNE.
Su švente.
Nuotraukos: Gražinos Atraškevičiūtės, Gabrielės Skudienės, Dalios Medeckienės, Kristinos Kurnickienės, Palmiros Sedelskienės.
Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
15Vas2021

PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI: ikimokyklinės „Žiogelių“ grupės auklėtoja Jolanta Vyšniauskaitė, Aistė Strogienė, Bronislava Glumbakienė  ir  logopedė Irena Navickaitė.

PROJEKTO KURATORIUS: Irena Navickaitė

PROJEKTO DALYVIAI: „Žiogelių“ grupės vaikai, pedagogai , tėvai.

PROJEKTO VIETA: „Žiogelių“ grupė,  logopedinis kabinetas

PROJEKTO LAIKAS:2021-03-01 iki 2021-05-30

PROJEKTO TIKSLAS: ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų susijusių su su smulkiosios motorikos lavinimu, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ikimokykliniame amžiuje. Sudaryti palankias sąlygas vaikų kalbos prevencijos taikymui namuose, logopedo kabinete, grupėje (vaikams mankštinti rankų pirštus, mokyti taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), atlikti žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavinti girdimąjį suvokimą).

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1. Ieškoti įvairių prevencinių darbo su smulkiąja motorika būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ikimokykliniame amžiuje

2. Skatinti toliau mankštinti vaiko rankų pirštelius (tėvai namuose, auklėtojos grupėse, logopedės užsiėmimo metu), lavinti smulkiąją motoriką, kalbą

3. Siekti glaudaus bendravimo ( tėvai – logopedas – auklėtojai)                

4. Užsiėmimų metu naudoti smėlio terapiją , šviesos stalo terapiją, specialias smulkios motorikos lavinimo priemones (modelinas, plastilinas, buitiniai daiktai…),

NUMATOMI VEIKLOS REZULTATAI: Pagerės vaikų bendroji ir smulkioji motorika, kalba. „ Vaikai geriau artikuliuos garsus,  greičiau pradės aiškiai kalbėti. Bus gaudesni bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai. „

Tėvai: galės aktyviau dalyvauti vaiko ugdyme; plačiau sužinos apie smulkiosios motorikos, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo įtaką vaikų kalbai; pasinaudojant logopedų  ir pedagogų siūloma veikla, namuose galės su vaiku atlikti įvairius kvėpavimo (pūtimo), kalbos ritmo, kalbos padargų rankų mankštos lavinimo pratimus.

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
4Vas2021

PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI: ikimokyklinės „Katinėlių“ gr. logopedė Jolanta Dainienė, auklėtojos : Janina Jarašūnaitė ir  Eglė Garnienė.

PROJEKTO DALYVIAI: „Katinėlių“ gr. logopedė, auklėtojos, vaikai ir tėvai.

PROJEKTO VIETA: „Katinėlių“ gr. logopedinis kabinetas, grupė.

PROJEKTO LAIKAS:2021-01-04 iki 2021-04-30

PROJEKTO TIKSLAS:

Lavinti vaikų smulkiąją motoriką kasdieninių veiklų, logopediniame kabinete bei grupėje metu  ,atliekant pirštukų bei plaštakų mankštą ir masažą, smagiai žaidžiant įvairius smulkiajai motorikai lavinti skirtus žaidimus, per įvairias menines veiklas. Lavinti dėmesio sukaupimą bei išlaikymą, regimąjį suvokimą, mąstymą, pratinti užduotis atlikti iki galo.

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1.Mankštinti vaikų rankų pirštelius žaidžiant, lavinti smulkiąją motoriką.

2.Skatinti vaikų raidą , kalbos vystymąsi.

3.Panaudoti smėlio terapiją , šviesos stalą, specialius stendus (sagų segimo, raištelių, virvučių rišimo, užtrauktuko traukimo), mozaikas, konstruktorius, pieštukus, adatėles, kaip vaiko saviraiškos priemones kabinete. Gamtinę medžiagą, plastiliną, vandenį, sniegą – grupėje ir namuose.

4.Siekti komandinio darbo bei bendradarbiavimo – logopedas/ auklėtojos /tėvai.

NUMATOMI VEIKLOS REZULTATAI:

1.Pagerės vaikų  smulkioji motorika.

2.Paspartės kalbos vystymasis, plėsis žodynas.

3.Gerės kalbinis  bendravimas su bendraamžiais.

4.Lavės regimieji suvokimai, dėmesys, mąstymas.

5.Lavės taktilinis suvokimas.

 

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.

29Sau2021

Nustačius naują Covid-19 (koronaviruso infekcijos) atvejį „Kiškių“ grupėje, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2021 m. vasario 1 d.  iki 2021 m. vasario 7 d. (imtinai).

26Sau2021

Nustačius naują Covid-19 (koronaviruso infekcijos) atvejį priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje, švietimo veikla ir mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki 2021 m. vasario 4 d. (imtinai).

21Sau2021

Fremont County Forecast: Rain during day, snowfall at night – Canon City  Daily Record

Važiavo žiema ledo tiltu
Ir vežėsi pusmaišį miltų
Galvojo: bus kaip iš rago
Sausainių, riestainių, pyrago

Sėdėsiu viena sau po uosiu
Ir valgysiu – niekam neduosiu
Tik ratas užkliuvo už vėjo
Ir miltai visi išbyrėjo.

Vaikai atsikėlę iš miego
Lauke pamatė daug sniego…

Nuotraukos G. Atraškevičiūtės ir G. Skudienės

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
14Sau2021
O, mano Lietuva Tėvyne,

Kokia stipri buvai,
Kai sausio tryliktą sustojus
Visam pasauliui pasakei…
Mes esame labai vieningi,
Nebaisūs tankai, nei kariai,
Ir atėjūnai čia – nereikalingi,
Mes Nemuno šalies vaikai.

Laužai, daina ir maldos šildė,
Juk buvom kaip viena šeima.
Ir kitos šalys pagaliau išgirdo
Lietuviai – karžygių tauta.

Nuotraukos: G. Atraškevičiūtės, J. Daraškevičienės, G. Skudienės

Be Panevėžio lopšelio-darželio „Pasakos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.
Šrifto padydinimas
Kontrastas