Mūsų vizija - moderni, šiuolaikiška mokykla, tai vieta, kurioje kiekvienas žmogus – vertybė.
12Vas2019
Netradicinė sportinė pramoga ,,Sportuojantis koridorius“, kurios metu įstaigos koridoriuje yra paruoštos įvairios užduotys, skatinančios vaikus ir bendruomenės narius kitaip  eiti koridoriumi. Ši pramoga skirta plokščiapėdystės profilaktikai:  tai ėjimas akmenukais, kaštonais, grublėtais kilimėliais, pakeltais takeliais ir pan. Išnaudodami koridoriaus erdves suteikėme vaikams galimybę sportuoti linksmai.
Nuotraukos Gražinos Atraškevičiūtės ir Monikos Kairienės
12Vas2019

Vasario 8 d. lopšelyje-darželyje vyko „Pižamų vakarėlis“. Vaikams buvo smagu praleisti popietę kitaip nei įprasta.

Nuotraukų autoriai: R Baronienė, J. Daraškevičienė, D. Paškauskienė,  A. Striogienė, M. Tatarinovičiūtė

7Vas2019

Šią savaitę lopšelyje-darželyje „Pasaka“  lankėsi gydytoja vaikų neurologė-socialinė pediatrė Laima Mikulėnaitė, Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikos filialo, Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja bei Irina Butkienė, Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikos filialo, Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė. Jos konsultavo įstaigoje dirbančius pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus dėl vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo, aplinkos pritaikymo bei perspektyvų. Šis susitikimas labai aktualus lopšelio-darželio pedagogams, ugdantiems vaikus, turinčius šiuos sutrikimus. Jie pagilino savo žinias, gavo naudingų patarimų bei rekomendacijų. Susitikimas su konsultantais buvo numatytas A. spektro mokyklų tinklo veiklose.

Specialioji pedagogė Inga Čemerienė

Nuotraukos Gražinos Atraškevičiūtės

7Vas2019

Projektas „Mano mamytė – geriausia auklėtoja“ „Ežiukų“ grupėje buvo
įgyvendintas nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. sausio mėn.
Projekto tikslas – įtraukti tėvelius į ugdymo procesą buvo pasiektas.
Uždaviniai šimtą procentų  įgyvendinti. Projekte aktyviai dalyvavo
penkios mamytės iš šešių. Projekto metu vaikai ir mamytės patyrė
teigiamų emocijų, vaikai susidomėjo mamyčių siūloma veikla. Mamytės
turėjo galimybę pačios aktyviai dalyvauti auklėtojos organizuojamose
grupinėse veiklose – ryto ratuose, stebėti savo vaikus grupės
aplinkoje, drąsiai įsitraukiančius į bendras ir individualias
suaugusiojo inspiruotas veiklas.
Mamytės iš anksto ruošėsi savo planuojamoms veikloms. Vaikai patyrė
daug teigiamų emocijų: darė eksperimentus, gamino maistą, klausėsi
inscenizuotos pasakos, džiaugsmo suteikė kiekvienam vaikučiui
padovanotos individualios dovanėlės po užsiėmimų: širdelės su jų
vardu, saldainiai, balionai, kamuoliukai.

„Ežiukų“ grupės auklėtoja Jurgita Daraškevičienė

Nuotraukos Jurgitos Daraškevičienės

21Gru2018

Antrąją gruodžio mėnesio savaitę (10-14 dienomis) „Pasakos“ darželyje vyko pasakų skaitymo vakarai, kuriuose aktyviai dalyvavo „Katinėlių“, „Žiogelių“, „Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai bei logopedės – Dilmantė, Jolanta, Asta, Gintarė. Tėveliai, sekdami pasakas, priminė vaikučiams apie artėjančias gražiausias metų šventes, kurios kupinos stebuklų, netikėtumų, džiugesio ir gerumo.

Nuotraukos Gintarės Burbulaitės

20Gru2018

Panevėžio lopšelis-darželis„Pasaka“ 2018 metų gruodžio mėn. 17 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ugdymo plėtotės centru vykdyti  elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų integracijos priemones. Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, kuria A. spektro mokyklų tinką, į kurio veiklą įsitraukia ir „Pasakos“ lopšelis-darželis.

20Gru2018

Apšerkšniję mūsų žiemos, balta balta kur dairais… „Boružėlių“grupės vaikučiai virtę miško žvėreliais, skubėjo į pagalbą  miške gyvenantiems Nykštukams  papuošti eglutės, kad į mišką greičiau ateitų Kalėdos ir visus aplankytų Kalėdų senelis.

Nuotraukos R. Kuchalskienės

20Gru2018

2018-12-18 Priešmokyklinės ,,Smalsučių“ grupės advento vakaras. 

Nuotraukos Vitos Želvienės